ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА  ХАРАКТЕРИСТИКА Випускника

Держаного навчального закладУ

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ   ТОРГОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ   ЛІЦЕЙ»

1.      Професія:            5220 Продавець продовольчих товарів

2.      Кваліфікація:     3 розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

        Повинен знати:

        -        асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання;

        -        правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;

          -        правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;

      -        правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО;

          -        правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду;

        -        форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих товарів;

            -        правила торговельного обслуговування населення;

-        порядок проведення інвентаризації;

-        основи ціноутворення та оподаткування; сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі;

-        правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

-        приймати товари;

-        перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду;

-        забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю;

-        готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання;

-        перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари;

-        забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників;

          -          розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства;

         -        готувати робоче місце до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал;

        -        пропонувати і показувати товари;консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів;

       -        пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари;

       -        нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку;

-        підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку;

-        прибирати нереалізовані товари і тару;

-        готувати товари до інвентаризації;

-        контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються);

-                   брати участь в  оформленні прилавкових вітрин.

4.      Загальні вимоги

Повинен:

а.       раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б.      дотримуватися норм технологічного процесу;

в.      не допускати браку в роботі;

г.       знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д.      використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е.       знати інформаційні технології.

5.      Вимоги до освітнього рівня осіб, які  навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.      Сфера професійного використання випускника

Торгівля та громадське харчування.

Торгівля продовольчими товарами (за видами).

7.      Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА  ХАРАКТЕРИСТИКА Випускника

Держаного навчального закладУ

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ   ТОРГОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ   ЛІЦЕЙ»

1.      Професія:            5220 Продавець непродовольчих товарів

2.      Кваліфікація:     3 розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

      Повинен знати:

        -        асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку;

       -        умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві;

         -        перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню);

         -        правила підготовки товарів до продажу;

         -        способи показу і упакування товарів;

-        принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин;

-        правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;

-        прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів; шкали розмірів і правила їх визначення;

-        правила зберігання порядок використання товарно-касових книг;

-        правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА;

-        правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів;

-        порядок розрахунку з покупцями;

-        правила поводження з тарою;

-        порядок обміну товарів; правила продажу непродовольчих товарів;

        -        правила торговельного обслуговування населення;

        -        правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

        -        обслуговувати покупців, показувати товари, демонструвати їх в дії, консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону;

         -        здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару, відбивати вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати покупку;

        -        готувати товар до продажу, розпаковувати, розглядати зовнішній вигляд виробу, комплектувати, перевіряти експлуатаційні властивості, підпрасовувати;

        -        готувати робоче місце: перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готувати до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримувати і готувати пакувальний матеріал;

-        розміщувати та викладати товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи;

-        заповнювати та прикріплювати ярлики ціни;

-        оформляти вітрини прилавків;

-        підраховувати гроші (чеки) та здавати їх у встановленому порядку;

-        звіряти суму реалізації з показниками касового лічильника;

-        прибирати нереалізовані товари і тару;

-        готувати товари до інвентаризації.

4.      Загальні вимоги:

Повинен:

а.       раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б.      додержуватися норм технологічного процесу;

в.      не допускати браку в роботі;

г.       знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д.      використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е.       знати інформаційні технології.

5.      Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.      Сфера професійного використання випускника

Торгівля.

Торгівля непродовольчими товарами (за видами).

7.      Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

передрукована з Державного стандарту

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5220. H55050-2006 з

професії «Продавець непродовольчих товарів»